ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի հրամանով Նոր ուղու միջնակարգ դպրոցին հատկացված լիցենզիաները և կից հավելվածը՝ սահմանային տեղերի նշմամբ, ըստ կրթական մակարդակների՝ տարրական, հիմնական, ավագ, և իրականացվող ծրագրերի՝ ընդհանուր, մասնագիտացված, հատուկ, 2. դպրոցում սովորողների փաստացի թիվը՝ ըստ դասարանների, 3. դպրոցում առկա թափուր տեղերի թիվը՝ ըստ դասարանների, 4. ընդունելության ժամկետների և փաստաթղթերի ներկայացման վերաբերյալ հստակ ժամանակացույց՝ հատկապես առաջին դասարանցիների:

հավելված հիմնական միջնակարգ տարրական դպրոցում առկա թափուր տեղեր ընդունելության ժամանակացույց Նոր ուղու միջնակարգ դպրոցի փաստացի թիվը ըստ դասարաններիտարրականհիմնականմիջնակարգՆոր ուղու միջնակարգ դպրոցի փաստացի թիվը ըստ դասարաններիդպրոցում առկա թափուր տեղերընդունելության ժամանակացույց

Հոկտեմբերի 5-ին՝ Ուսուցչի օրվա կապակցությամբ, Նոր ուղու միջնակարգ դպրոցի սաները `ՄԿԱ գծով փոխտնօրեն Մարինե Սուլթանյանի գլխավարությամբ հյուրընկալվել էին դպրոցի ուսուցչուհիներ `Ռ. Հովհաննիսյանին,Շ. Ազիզյանին,Ա. Գևորգյանին,Ջ. Ասատրյանին:Աշակերտները իրենց շնորհակալական խոսքը հայտնեցին նրանց մանկավարժական երկարամյա անձնվեր աշխատանքի և մատաղ սերնդի կրթության ու դաստիարակության գործում ունեցած նշանակալի ավանդի համար: